Program 2023

12.30 Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

"Enhetschef Michael Martinsson håller ett anförande med temat "Varför Stockholms stad?"

13:30 Skellefteå kommun

"Växande Skellefteå kommun berättar om möjligheterna till karriär, utveckling och ett arbetsliv i balans för pedagoger"

14:30 Föreläsare: Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg

"Att äga undervisningen, alla våra knep för att lyckas i vår skolvardag!"

Förstelärarna tillika författarna Anna och Karin belyser vikten av hur ledarskap hänger samman med elevers studiemotivation.

15:00 Yrkesgymnasiet

Christine Ripås och Cecilia Stenman, biträdande rektor. "En dialog kring varför man ska välja Yrkesgymnasiet som arbetsgivare och vad du behöver för kompetenser för att trivas hos oss."

15:45 Rektor Johan Segerfeldt

"Den svenska skolan presterar sämre i internationella jämförelser och krisrapporterna från skolan är många. Johan Segerfeldt har jobbat som skolledare i drygt 14 år på många olika nivåer och i olika roller. Hör vad han anser är den skolans problem och vad skolan behöver för att prestera på högsta nivå igen."

16:30 Internationella Engelska Skolan

"Anna-Karin Johansson Sandman, fd. lärare och rektor vid IES - numera utbildningschef berättar möjligheter och utmaningar för lärare i en tvåspråkig skola"`

17:15 Paneldebatt

"Varför har vi lärarbrist och hur får vi yrket attraktivt?"

17:40 Drakar och Drag queens gymnasielärare berättar om hur man skapar läslust med deras nya projekt.