Program 2024


12:20 Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad

Michael Martinson, enhetschef.

En dragning om hur det är att jobba inom Stockholms Stad.

12:40 Södertälje kommun

Talare Jenny Stanser, Verksamhetschef Grundskola Södertälje kommun.

Fördelar med att arbeta på Södertälje kommun och samarbetet med organisationen Teach for Sweden

13:00 Internationella Engelska Skolan Tyresö

Björn-Andreas Eriksen, rektor på Internationella Engelska Skolan Tyresö

"IES, a safe environment where teachers can teach and students learn".

13:30 Paneldebatt med temat:

AI i skolan, hjälpmedel eller stjälpmedel?

Utmaningar och möjligheter.